Du ser nu mobilversionen av hemsidan. För full information besök sidan på en dator.

 

 Vi arbetar med verkligheten

 

I våra grupp-,och ledarutvecklingsuppdrag bygger vi på ett lärande utifrån deltagarnas eget engagemang. De inbjuds att vara aktiva i lärprocessen och att använda sina egna kunskaper och erfarenheter. Med utgångspunkt i ett upplevelsebaserat lärande arbetar vi med individuell och gemensam reflektion i såväl stora som mindre grupper beroende på uppgiften. Vi använder olika typer av pedagogik i de program vi är med och genomför för att tillgodose olika lärstilar, vi vet att människor tar till sig och bearbetar information på olika sätt varför vi ständigt söker en balans mellan olika lärformer som t.ex. upplevelsebaserat lärande, individuell reflektion, gruppdiskussioner, praktiska egenupplevda case, föreläsningar och individuellt arbete.

 

HPIM4369

 

I våra program introducerar vi ett lösningsfokuserat angreppssätt där deltagarna får använda varandras kunskaper bl. a i det konsultativa förhållningssättet och reflekterande team.
När vi genomför processinriktade uppdrag arbetar vi i såväl stora gemensamma grupper som mindre grupper samt också med individuell coachning genom Personligt Ledarstöd.

När vi arbetar med verksamhetsutveckling och förändringsprocesser är det med den absoluta tron att kunskapen och visdomen finns i rummet, dvs det är organisationen själv som har den kunskap som behövs. Vi som konsulter finns för att skapa processer så att denna kunskap och visdom kan komma fram. Det gör vi genom att designa öppna processer som te x Open Space eller Dialogcafé för att få fram all den kunskap som finns för att lösa komplexa problem, frågeställningar eller skapa delaktighet i förändringsprocesser.

 

IMG_3932

Genuine Contact™Program

Jag är trainer i Genuine Contact™Programmet och tillika delägare i en internationell organisation med samma namn. Vi lever som vi lär och arbetar tillsammans i ett internationellt nätverk där vårt gemensamma syfte är  att skapa långsiktigt välmående och hälsosamma organisationer och företag. Metoderna som vi använder skapar en kultur och arbetssätt som gynnar samarbete och samverkan,  ger energi och lyfter fram potentialen hos medarbetarna.

 

 

Vår värdegrund

Vi delar ett förhållningssätt som innebär att vi tror att:

 

 • Alla människor är värdefulla, likaså den energi (klimat, kultur) som håller ihop en verksamhet och påverkar dess hälsa och balans.
 • Varje organisation har en inneboende visdom om den egna verksamhetens livskraft, miljö, hälsa, och de framtida resultat den vill åstadkomma.
 • Gör det enkelt! Enkla, flexibla modeller och processer gör det möjligt att hantera komplexa situationer. Hållbar förändring kommer inifrån, och ska inte bäras av externa krafter.
 • Förändring är ett konstant tillstånd, som bland annat innebär svåra beslut, hantering av besvikelser och konflikter. Ledare i organisationer med hälsa och balans arbetar med förändringar, inte mot, och använder energin hos medarbetarna och i organisationen för att utvecklas.

Andra utvecklingsverktyg och metoder som används vid behov är:

 

 • Förändringens Fyra Rum – ett verktyg för att förstå vad som händer med människor och organisationer i förändringsprocessen.
 • CTT – Culture Transformation Tools®, Barret Values verktyg för att mäta och utveckla värderingar och företagskultur.
 • TMS – Team Management System, ett instrument som visar vilka preferenser vi har i arbetet och hur vi genom att göra en TMP- Team Management Profile får syn på hur vi kompletterar (eller inte) varandra i teamet för att öka förståelsen.
 • Farax 360° – En svensk forskning en s.k 360 graders analys där du får feedback från dig själv, din chef, kollegor och medarbetare i för en ledare tre viktiga områden; Relation, Struktur och Förändring.
 • Open Space Technology – ett sätt att hålla fantastiskt bra möten och konferenser men också ett sätt att lyfta potentialen och ta vara på de förmågor som finns i din organisation
 • Dialog café – är också ett sätt att hålla bra möten, något mer styrt än Open Space, vanligare när det finns ett antal väl definierade frågeställningar som man vill belysa.
 • H.A.L.T ®– Horse Assisted Leadership Training, en upplevelsebaserad team-, ledarskapsträning, där vi med hjälp av hästarna får träna och få feedback på vårt agerande.
 • Medicine Wheel Tool™ – ett enkelt planeringsverktyg eller en modell för att arbeta med grupp-, och verksamhetsutveckling.
 • GDQ Susan Wheelan’s verktyg för att mäta effektiviteten i grupper efter hennes teori IMGD