Du ser nu mobilversionen av hemsidan. För full information besök sidan på en dator.

Lyckas du mobilisera hela människan i arbetet?

Här är ett citat från en artikel i SvD för några år sedan:
” I takt med att företagen producerar allt mer kunskap för att sälja den, blir människorna i organisationen viktigare. Vinnaren är den som lyckas mobilisera hela människan, inte bara den fysiska och intellektuella kapaciteten”.


Det räcker alltså inte längre (har det någonsin gjort det?) med fina powerpoint-presentationer och dokument i en pärm i en bokhylla (eller en fil på datorn för den delen). Nu behöver vi gå från ord till handling! Att skriv ihop en fin vision, våra värderingar ”personalen är vår viktigaste resurs” etc.. är förhållandevis enkelt. Jag har själv varit delaktig i en hel del. Men att gå från ord till handling – det verkar vara svårare.

 

IMG_0317                        tillväxtverket-87

Richard Barret har vidareutvecklat Abraham Maslows teori om människans mest grundläggande behov och motivationsfaktorer.  Modellen heter Culture Transformation Tools (CTT) och är ett ramverk för att förstå hur individer, team och organisationer utvecklas och växer. Med hjälp av CTT  kan man få hjälp med att arbeta med organisationens kultur. Att bygga på det som är bra och fungerar och lägga till önskvärd kultur. Här finns en mängd olika verktyg där vi kan mäta te x:

  • Vad är viktigast för medarbetarna i organisationen?
  • Vilken är organisationens nuvarande kultur?
  • Vilken är den önskvärda kulturen?
  • Hur stödjer vi ledarna att leva värderingarna och att navigera i den önskvärda transformationen av organisationen?

 

 

Kultur

HPIM3742

 

Kulturen i organisationen är antingen din största tillgång eller din största utmaning. Vem du är och vad du står för har blivit en viktig del i människors och organisationers prestationer. Starka levande kulturer som är visionsstyrda och värderingsdrivna skapar hög prestanda eftersom de lockar till sig och behåller duktiga personer, de inspirerar anställda att göra det där lilla extra. En stark positiv kultur skapar inre sammanhållning och ökar förmågan till gemensamma åtgärder genom att bygga förtroende. Tänk på senaste gången du arbetade i en organisation där det fanns spänning i luften; där du kände organisationen brydde sig om din tillväxt och utveckling; där allt gjordes för att förbättra kundupplevelsen; och där alla drar åt samma håll. Nästan säkert var det en högpresterande organisation.

 

Syftet med CTT är att stödja ledare i att bygga högpresterande, värderingsstyrda kulturer där människor trivs, får använda sin potential som skapar välmående och livsbejakande organisationer.

Fördelarna att jobba med CTT är t.ex.

 

  • CTT erbjuder ledare ett sätt att hantera den kulturella utvecklingen av sina organisationer på samma detaljnivå som de hanterar sina finansiella tillgångar
  • Resultatet av en CTT mätning kan generera djupa meningsfulla samtal om syftet och strategin i organisationen och värdet för alla dess intressenter
  • CTT ger en färdplan för att uppnå goda prestationer och långsiktig hållbarhet
  • CTT visar på vilka grundläggande faktorer som påverkar verksamheten mest, och ger därför snabb information om var insatserna ger mest effekt

 

Om det finns en god överensstämmelse mellan personliga värderingar och organisationens gemensamma mål och kärnvärden så finns det utrymme för att medarbetaren kan arbeta med full kapacitet och skapa en långsiktigt välmående organisation. Det handlar om att använda den potential som finns och ge utrymme för de förmågor som redan är på plats.

Kultur kan odlas – både en önskad och en icke önskad. För att få systematik i att arbeta med den önskade kulturen och värdegrunden är CTT ett bra verktyg både för ledarutveckling, individ-, grupp-, och organisationsutveckling. Här får du mätbarhet och väldefinierade processer. CTT avtäcker ”korridorssnacket” och för upp det som stjäl energi och skapar ineffektivitet så att önskvärda beteenden och kultur kan utvecklas.

 

Här kan du göra ett smakprov av en PVA – Personal Values Assessment alldeles gratis – PVA

Se en kort videopresentation av CTT – Culture Transformation Tools