Du ser nu mobilversionen av hemsidan. För full information besök sidan på en dator.

Open Space Technology

Hur ofta har du arrangerat, eller deltagit på möten och konferenser och tyckt att det är pauserna som är bäst…?

 

Tänk om …

Jag hade vetat om Open Space när jag jobbade som Personalchef och som mest med förändringsarbete! Tänk så mycket enklare det skulle ha varit.  Att kunna samla alla – eller hela systemet på en och samma gång! Inte alla dessa möten med 20 personer åt gången. Alla hade varit med, bidragit med sina synpunkter och kunskaper. Och så mycket bättre det hade blivit! Snabbare i både planering och implementering men framförallt lättare för mig…. Jag hade ju inte behövt försökt tänka ut allt själv, eller fundera över vilka som var intresserade av vilka frågor. Om jag hade bjudit in på ett bredare sätt än vad jag gjorde (till mitt försvar får jag väl säga att det är många år sen och att jag är klokare nu :-)) hade jag fått del av så mycket visdom och klokskap…

 

IMG_2112   Open Space Technology i Göteborg

Harrison Owen säger att han upptäckte Open Space eftersom open space finns överallt. Idén fick han när han 1983 efter ett års förberedelser, arrangerade ett stort internationellt symposium. Det som fick honom att tänka till var den återkoppling han fick och som också överensstämde med det han själv kände. Allt hade varit lysande men det allra mest givande hade varit …. kaffepauserna.

När deltagarnas engagemang är som störst på kaffepausen är det något i upplägget som inte stämmer. Harrison bestämde sig för att skapa en konferensform där deltagarna själva utformar programmet och organiserar konferensen. Det kan låta kaosartat för vän av ordning men i själva verket är det en oerhört strukturerad process, det enda som inte är förutbestämt är vad som kommer upp på agendan. Men genom ett noggrant planeringsmöte där vi bl a sätter tema och givna ramar säkerställer vi att det är rätt inriktning på ämnena som kommer upp på agendan.

 

Den genialt enkla strukturen visade sig vara oerhört effektiv och idag används Open Space för grupper från 5 till mer än 2000 deltagare i minst 150 länder. Tusentals handledare har utbildats. Metoden används i många olika sammanhang och lämpar sig i allt förändrings-, och utvecklingsarbete, för nätverk, medborgardialoger, konfliktsituationer mm. Open Space Technology kan också användas när det är ett ämne som man vill diskutera och belysa för att skapa en gemensam plattform. En förutsättning är att ledningen vill släppa loss krafterna och tillåta verklig delaktighet. I ovan nämnda planeringsmöte bestämmer vi också hur långt processen skall gå i själva Open Space mötet, skall det ”bara” pratas, generera idéer, förslag (som oftast är fallet i te x Medborgardialoger), eller skall deltagarna få prioritera och/eller handlingsplanera. Allt handlar naturligtvis om syftet med mötet men också hur mycket tid som finns till förfogande.

 

I Göteborg        HPIM3334

 

 

Kontakta oss om du vill veta mer och vi  kommer gärna till er, i Göteborg eller övriga Sverige, för ett förutsättningslöst möte och beskriver vad ni kan få ut av ett Open Space möte. Här kan ni få en liten hint om hur det går till. Beskrivning av ett Open Space Technology möte i ord och bild Ett Open Space möte. Här är en video som kollegor i Tyskland har gjort som ger en bra bild och beskriver hur det går till i praktiken.

 

Fyra principer och en lag

På alla Open Space möten gäller fyra principer och en lag. De påvisar att det egna engagemanget och ansvarstagandet är nyckeln till ett rikt deltagande. Principerna är:

 

  • Vilka som än kommer är rätt personer – förstärker att visdomen att finna lösningar finns i rummet
  • Vad som än händer är det enda som kan hända – håller fokus på bästa möjliga lösning i nuet och att inte oroa sig för ”vad skulle vi gjort om, vi borde…”
  • När det än börjar är det rätt tid – kreativitet kan inte styras
  • När det är slut så är det slut – påminner deltagarna om att allt har ett slut men när det är slut vet vi inte – ett ämne kan således behandlas på kortare eller längre tid än den anvisade

 

En lag

Lagen om de två fötterna eller lagen om rörlighet ger deltagarna möjlighet att själva ansvara för att befinna sig i sammanhang där de känner att de bidrar eller lär. Av respekt för dig själv och andra uppmanas du att följa lagen och de möjligheter den låter dig skapa. Låt dina fötter ta ansvar för att ta dig till ämnen där du har din passion. Dessa riktlinjer är menade att skapa förutsättningar för en öppen och kreativ dialog.

 

HPIM3579