Du ser nu mobilversionen av hemsidan. För full information besök sidan på en dator.

Möten som berikar och berör

De flesta människor som jag möter i mitt jobb pratar om att den mesta tiden på jobbet går åt till möten. Möten med många deltagare, ibland irl ibland på distans. Men den genomgående trenden i det jag hör är att man många gånger tycker att man ”sitter av tiden”. Det är ingen energi, samma gamla lunk etc etc.

Det är ju en oerhörd slöseri med kompetens och resurser!

 

Att facilitera – eller handleda – möten är en konst! Det gäller att skapa utrymme för både kreativitet och ordning. Säkerställa att olika lärstilar får till sig information på sitt bästa sätt, se till att det blir en blandning av aktivitet och reflektion. Detta oavsett om det är ett styrt möte som ett styrelsemöte eller ett idégenereringsmöte. Olika alternativ av mötesformer som skapar förutsättningar för just detta är:

 

Open Space

IMG_2110

 

Harrison Owen upptäckte Open Space. Idén fick han när han 1983 efter ett års förberedelser, arrangerade ett stort internationellt symposium. Det som fick honom att tänka till var den återkoppling han fick och som också överensstämde med det han själv kände. Allt hade varit lysande men det allra mest givande hade varit… kaffepauserna.

 

När deltagarnas engagemang är som störst på kaffepausen är det något i upplägget som inte stämmer. Harrison bestämde sig för att skapa en konferensform där deltagarna själva utformar programmet och organiserar konferensen. Den genialt enkla strukturen visade sig vara oerhört effektiv och idag används Open Space för grupper från 5 – mer än 2000 deltagare i minst 100 länder.  Läs mer om Open Space här

 

WPPF – Whole Person Process Facilitation

 

HPIM3542

 

Om inte Open Space är ett alternativ är grunden i de möten/seminarier/konferenser/arbetsdagar etc vi genomför, WPPF – Whole Person Process Facilitation – ett ”hopplöst” ord på svenska men som verkligen beskriver vad det handlar om – att se till att hela människan kan få utrymme i arbetet. Birgitt Williams som är grundare av Genuine Contact ™ Program har utvecklat WPPF som ett komplement till Open Space och vi arbetar utefter samma grundfilosofi; eget ansvar, ”maxium choice – maximum freedom”.  När vi arbetar med WPPF skapas förutsättningar för effektiva och resultatinriktade möten där all samlad kunskap tas tillvara på bästa sätt. Det är ett kreativt sätt att arbeta jämfört med många traditionella mötesformer och det kan ibland tyckas ta lite omvägar för att komma till målet men det svarar verkligen upp till ”go slow to go fast”.  Läs mer om WPPF här.

 

 

Dialogcafé

 

IMG_3932

 

Cafémetoden är en öppen men lite mer styrd metod än Open Space som uppmuntrar människor att delta i diskussioner om aktuella frågor i en informell och bekväm miljö. Oftast kan ett dialogcafé hållas inom ramen för ett WPPF möte. Lokalen utformas så inbjudande som möjligt t.ex. som ett café där man sitter runt små bord.

Användningsområden kan vara när man vill få fram idéer och förslag i ett aktuellt ämne eller frågeställning.

Processen leds av en moderator för mötet. Mötet bör inledas med en kort faktagenomgång av ämnet. Informationsmaterial bör också finnas tillhands för deltagarna.

Små samtalsgrupper runt bord undersöker ett tema eller givna frågeställningar, som skall vara öppna och utmanande. Deltagarna byter bord/grupp vid bestämda tidpunkter under mötet. Här är en länk till den internationella hemsidan.