Du ser nu mobilversionen av hemsidan. För full information besök sidan på en dator.

Medborgardialog

”Syftet med medborgardialog är att stärka den demokratiska förankringen och att dess resultat ska utgöra ett av flera underlag för förtroendevaldas beslut”. Ett direkt citat från ett kommunfullmäktiges protokoll om beslut att införa medborgardialog.

Vad är då medborgardialog och hur gör man? Ja det finns naturligtvis inte ett enskilt svar på det. Metoderna är många och kan variera men i min värld skall det vara så öppna och inbjudande processer som möjligt för att få bästa resultat. Och föga förvånande rekommenderar jag att använda Open Space Technology som metod för medborgardialoger.

 

EPS har under senare år genomfört en mängd olika medborgardialoger i frågor som exploateringsprojekt för att på tidigt stadie inhämta medborgarnas synpunkter och förslag inför framtagande av programförslag. Framtagning av underlag för Stockholms stads Trafikstrategi, som sedermera kom att heta Framkomlighetsstrategin. I stadsdelsförvaltningar för att få fram förslag på ungdomars önskemål om fritidsaktiviteter i Hammarby Sjöstad, om synpunkter på Medborgarplatsens utformning. Om kvalitén på tillgängligheten i Katrineholms kommun, med byggherrar inför markanvisning och många fler exempel. Även rena formella samråd har hållits i Open Space.

Och som part i målet måste jag säga att större demokratiprocess kan väl inte skönjas än att hålla dialoger och samråd i Open Space!

Open Space har visat sig fungera väldigt väl i dessa sammanhang och har gett mycket bra input tillbaka till uppdragsgivarna både i form av konkret material och svar på frågeställningar som stor uppskattning för att man har blivit inbjuden och framför allt lyssnad på!  Här kan du läsa några artiklar från medborgardialogerna i Stockholm: Aspudden-Midsommarkransen

 

_K6A9813             IMG_2540

 

 

Läs mer om Open Space här.

 

Ibland kanske inte Open Space är den rätta metoden, det kan vara en mycket begränsad frågeställning som man söker svar på. Då kan Dialogcafé var ett annat sätt att använda i dessa sammanhang. Dialog café är en mötesmetod för att skapa en gemensam dialog, utbyta erfarenheter och kunskap. En eller flera frågeställningar undersöks genom dialog i små grupper där deltagarna alternerar och deltar i flera olika grupperingar. Upphovsmän Juanita Brown och David Isaacs.

Läs mer om Dialog café här.