Du ser nu mobilversionen av hemsidan. För full information besök sidan på en dator.

Ledningsgruppen som Energicentrum

Hur fungerar det i din ledningsgrupp? Jag har arbetat både i ledningsgrupper som fungerar bra och som fungerar mindre bra, inte så ovanligt kanske. Men jag kan säga att skillnaden är enorm. När den fungerande ledningsgruppen är som bäst så stödjer och bygger deltagarna på varandras idéer, det finns utrymme för kreativitet och samtidigt är det högt resultatfokus som gäller. Deltagarna företräder sina egna avdelningar/funktioner men vet att det är helheten som gäller. Det är här det dubbla representantskapet sätts på prov, när man nästan alltid som chef representerar den icke närvarande parten…

Oavsett vilken nivå i företaget du befinner dig så skall just din ledningsgruppen tjäna som organisationens energicentrum. Ni bör tillsammans i ledningsgruppen stå för samma grunduppfattning, ha samma uppfattning om mål och medel, komplettera varandras kompetens och känna ett djupt engagemang för verksamheten.

En ledningsgrupp utan överenskomna inriktningar, målbilder och principer för hur den ska verka kommer inte att fungera, oavsett hur kompetent, målinriktad eller energirik den är.

Vad som påverkar effektiviteten i en ledningsgrupp är inte bara vad vi talar om utan även hur arbetet inom gruppen går till. Det är därför viktigt att även fokusera på relationerna i gruppen och hur samverkan mellan gruppens medlemmar fungerar.  Det är här ledningsgruppsutveckling kommer in.

 

IMG_1485

Räcker det inte att vi träffas på våra möten?

Nej det räcker inte, och det räcker inte heller att ni gjorde ”ett sånt där ledningsgruppsutvecklingsprogram” för några år sedan. Relationer är färskvara och behöver underhållas, omvärlden, era frågeställningar och utmaningar har säkerligen förändrats och därmed behöver ni se över era gemensamma spelregler och överenskommelse med viss regelbundenhet.

Inte heller här har vi några standardupplägg utan varje program skräddarsys utifrån uppdragsgivarens behov men ungefär det här brukar det handla om:

Arbetsmål

Arbetsmålet med Ledningsgruppsprogrammet är att gemensamt tydliggöra;

  • Gemensamt i ledningsgruppen beskriva och lägga fast dess syfte, och roll dvs. vad som grupp skall man uppnå och hur skall det speglas ut i det dagliga arbetet på etteffektivt och professionellt sätt. ”För vem och vad är vi till för”
  • ­ Ledningsgruppens spel­regler samt identifiera områden där ledningsgruppsarbetet behöver utvecklas och/eller förändras.
  • ­ Hur man som grupp och individ bör förhålla sig till och kommunicera med varandra på ett effektivt och professionellt sätt dvs utveckla och tydliggöra en gemensam helhetssyn.

­