Du ser nu mobilversionen av hemsidan. För full information besök sidan på en dator.

Navigera i förändring…

Vi tror nämligen inte att man kan leda förändring – förändring sker. Det innebär inte att man som chef och ledare kan sätta sig och vänta eller ge upp. Det innebär snarare en än större utmaning – att skapa en organisation där medarbetarna har förmågan att just navigera i förändring, att påverka, styra men vara flexibel utifrån vad som händer i omvärlden. Det är därför som vi…

Inte har någon  färdig lösning…

Alla våra uppdrag skräddarsys utefter uppdragsgivarens önskemål och förutsättningar. Naturligtvis arbetar vi utefter givna metoder och koncept men innehållet och utformningen är alltid unik. Ett Open Space kan sträcka sig över några timmar till flera dagar. Vara en konferens för att ”bara” prata eller skapa underlag för strategiska frågor, planer, medborgardialoger, konfliktlösning, prioriteringar och konkreta handlingsplaner. Allt utifrån önskemål och behov. Ett ledarutvecklingsprogram likaså, det kan gälla att stärka kommunikationen, att agera utifrån ett autentiskt ledarskap, arbeta med att skapa förmågan att navigera i förändring etc.

Vi arbetar med verkligheten vilket innebär att vi inbjuder deltagarna att ta med sig sina erfarenheter och vardag in i våra uppdrag. Med en upplevelsebaserad pedagogik bygger vi på ett lärande utifrån deltagarnas eget engagemang. Vi vet att människor tar till sig och bearbetar information på olika sätt varför vi ständigt söker en balans mellan olika lärformer som te x upplevelsebaserat lärande, individuell reflektion, gruppdiskussioner, praktiska egenupplevda case, föreläsningar och individuellt arbete.

En viktig framgångsfaktor som vi vet skapar resultat är när vi arbetar med individuell coachning eller Personligt Ledarstöd (PLS) som vi valt att kalla vårt sätt att arbeta. Det personliga ledarstödet innebär bl a att deltagarna får en insikt och kunskap om sina drivkrafter och sitt personliga ledarskap. PLS kan användas både som en enskild aktivitet för chef-,och ledarstöd men även i samband med ledarutvecklings-, ledningsgruppsutvecklingsprogram. Vi vet att det ger effekt när vi kombinerar seminarier med det personliga ledarstödet och vi kan säkerställa att deltagarna kan omvandla sina kunskaper i dagligt direkt ledarskap och arbete.

Open Space

Harrison Owen upptäckte Open Space. Idén fick han när han 1983 efter ett års förberedelser, arrangerade ett stort internationellt symposium. Det som fick honom att tänka till var den återkoppling han fick och som också överensstämde med det han själv kände. Allt hade varit lysande men det allra mest givande hade varit… kaffepauserna.

När deltagarnas engagemang är som störst på kaffepausen är det något i upplägget som inte stämmer. Harrison bestämde sig för att skapa en konferensform där deltagarna själva utformar programmet och organiserar konferensen. Den genialt enkla strukturen visade sig vara oerhört effektiv och idag används Open Space för grupper från 5 – mer än 2000 deltagare i minst 150 länder.

H.A.L.T® Horse Assisted Leadership Training

Med hästen som spegel får du omedelbar feedback på ditt sätt att vara och agera. Hästen hjälper dig att få syn på dina förbättringsområden och känner direkt av om du ”talar sanning” eller ej. Hästen läser ditt kroppsspråk snabbare än du själv är medveten om vad du tänker och han är 100% ärlig!

Ledarskap behöver ständigt tränas och värderas gentemot erfarenheter och verkliga situationer. Tillsammans med vedertagna ledarskapsteorier och metoder tar vi hästen till hjälp för att gestalta och spegla olika händelser i vardagen.

Genuine Contact™ Program

Jag är co-owner och Trainer i ett internationellt nätverk och program som syftar till att skapa långsiktigt välmående och hälsosamma organisationer och företag. Metoderna som vi använder skapar en kultur och arbetssätt som gynnar samarbete och samverkan , ger energi och lyfter fram potentialen hos medarbetarna.

I programmet ingår fyra grundläggande delar och fem utbildningar..
• Vägen till hälsa och balans i organisationer – en introduktion till…
• Att bygga organisatorisk hälsa
• Individuell hälsa och balans för ledare
• Holistisk ledarutveckling