Du ser nu mobilversionen av hemsidan. För full information besök sidan på en dator.

DU är redan en ledare som skapar resultat men du känner att det finns något mer…

 

Det är något som saknas och som skulle frigöra den potential som finns inom dig och i dina medarbetare. Genom att utveckla ditt medvetna och autentiska ledarskap kan du komma närmare till “the best leader you can be”.

Medvetna ledare är äkta, i kontakt med alla delar av sig själva, kongruenta, i linje med deras värderingar och de kan använda sina förmågor för att navigera i en starkt föränderlig värld. Egenskaper som utvecklats i och med att ledarskapet verkar från en medveten och djupare nivå. En nivå där man har tillgång till sina inre resurser.

 

Medvetet & Autentiskt Ledarskap – en unik metod för ledarutveckling!

Hästjobb-105-250x167 Hästutbildning-073-250x167

I denna upplevelsebaserade workshop får du under fem sammanhängande dagar möjlighet att möta nivåer inom dig där du får syn på dina inneboende kvalitéer som ledare.Vi hjälper dig att se hur du kan utveckla din äkthet, styrka och flexibilitet i ditt ledarskap för att kunna vara en tydlig empowering och inspirerande ledare, dvs. ”the best leader you can be”.

 

Du får med dig kunskap om hur du kan stärka ditt ledarskap för att arbeta och verka utifrån ditt autentiska jag. Du får en inblick i vilka värderingar som påverkar ditt ledarskap och vilka beteenden de skapar. På vilket sätt de kan stödja eller sabotera din förmåga att utöva ett autentiskt ledarskap. Vilka ”sanningar” du upprepar för dig själv som påverkar ditt liv. Du får möjlighet att utvärdera och forma vad som är ditt övergripande syfte i ditt ledarskap och hur du kan bli mer autentisk i det.

 

Vi vänder oss till dig som har varit chef i några år och som vill utveckla ditt ledarskap. Tillsammans med en liten grupp andra chefer och ledare får du tid för reflektion och möjlighet att se nya vägar att utöva ditt ledarskap. I ett djupare inre arbete får du möjlighet att medvetandegöra och förstå de psykologiska mekanismer som underhåller dessa omedvetna mönster och utforska hur du skall frigöra dig från det som hållit dig tillbaka. Du får möjlighet att ta kontakt med och förankra dina inre resurser så att du kan finna nya vägar för att förstärka ditt medvetna och autentiska ledarskap. För tider och priser läs mer här Medvetet och Autentiskt Ledarskap

 

I detta unika program förenar vi två kraftfulla metoder – H.A.L.T™ och Psykosyntes.

H.A.L.T ™ – Horse Assisted Leadership Training

Metoden att använda hästen som lärare i program för ledarskap och personlig utveckling har under de senaste tio åren blivit välkänd i bl a USA, Tyskland, Schweiz, UK och Frankrike. Det finns drygt 500 handledare runt om i världen. Hästen speglar ditt beteende och ger dig oförfalskad feedback på ditt agerande. Den reagerar på om du är äkta eller ej och visar dig på områden som är omedvetna i ditt sätta att leda. Den har ingen dold agenda och bryr sig inte om vad det står på ditt visitkort…

I din interaktion med hästen fångar vi upp medvetna och omedvetna aspekter av ditt ledarskap som kan bidra till att öka din medvetenhet i ledarskapet och erbjuda dig nya sätt att relatera till dig själv, dina medarbetare och din omgivning. OBS! Ingen häst-, eller ridvana krävs, alla övningar görs från marken!

 

Psykosyntes

Psykosyntesen har en holistisk psykologisk approach till personlig utveckling och grundades i början av 1900-talet av R. Assagioli som samarbetade bl a med Freud, Jung och senare Abraham Maslow. Genom psykosyntesens breda perspektiv kan vi utveckla och integrera alla aspekter av oss själva för att nå vår fulla potential. Psykosyntesens förhållningssätt hjälper dig att vända blicken inåt för att utforska sidor hos dig själv som du kanske är omedveten om, men som påverkar både dig och ditt ledarskap. I ett djupare inre arbete får du möjlighet att medvetandegöra och förstå de psykologiska mekanismer som underhåller dessa omedvetna mönster och utforskar hur du skall frigöra dig från det som hållit dig tillbaka. Du får möjlighet att ta kontakt med och förankra dina inre resurser så att du kan finna nya vägar för att förstärka ditt medvetna och autentiska ledarskap.