Du ser nu mobilversionen av hemsidan. För full information besök sidan på en dator.

Öppna eller företagsinterna utbildningar

Hur kan man arbeta med förändring istället för att det blir mot förändring?

I Dagens Industri stod det att läsa för några år sedan att  ”Varannan fusion missar målen” – en artikel baserad på en undersökning av Accenture och The Economist Intelligence Unit. ”Förväntningarna vid fusioner och förvärv blir långt ifrån vad företagsledarna tänkt sig, kostnadssynergierna uteblir och intäkterna missar sina mål.”

 

Förmågan att leda och driva integrationsarbetet var den faktor som var viktigast i att avgöra om ett förvärv/fusion lyckas eller ej!

 

All erfarenhet och forskning visar på att för att förändring skall lyckas krävs bl a att alla inblandade får vara delaktiga och ha aktivt inflytande – att man förstår vad det innebär för en själv, att man får information och att det får ta tid. OM det inte får ta tid initialt – så kommer den tiden bara att gå åt till att rätta till i slutändan.

 

HPIM3639HPIM3580

 

Genom att använda de metoder som vi har i The Genuine Contact ™ Program så lär du dig verktyg som möjliggör att du kan arbeta med och för förändring, hur du kan hjälpa en organisation eller för den delen skapa en organisation som kan navigera i förändring! Du lär dig metoder som lockar fram och använder den kunskap som finns i organisationen och som möjliggör delaktighet i förändringsarbetet. Utan att det tar längre tid! Go slow to go fast!

 

IMG_1340

 

Ledarutbildning eller Ledarutveckling är ett annat område som vi arbetar med det kan vara konkreta frågeställningar som kommunikation, samverkan, ledarskap i vardagen, ledarskap på distans, förändringsarbete, eller ”bara” att uppgradera ledarskapet i din organisation till samma nivå för alla. Med hjälp av nya och traditionella ledarskapsteorier och ibland tillsammans med H.A.L.T ™ utformar vi program efter just era behov.

Teambuilding, eller grupputveckling, kärt barn har många namn. En dag eller flera – vi gör ett upplägg som passar just er. Det kan vara en dag tillsammans med hästarna och H.A.L.T – se exempel på innehåll här:Teambuilding Är ni ett högpresterande team. Och eller ett upplägg där vi går igenom gruppens syfte och mål. Vill ni göra en mätning på gruppens utvecklingsfas kan vi kombinera med en GDQ – ett sätt att mäta en grupps utveckling efter Susan Wheelans teori IMGD.

I ett samarbete med Mgruppen är jag kursledare för ett flertal av deras öppna och företagsinterna program.

Vår pedagogiska ansats

Vår styrka är att skapa en miljö där deltagarna känner en trygghet att vara öppna och autentiska, grundbultar för att skapa trygghet i en grupp. Vår pedagogiska idé bygger på ett lärande utifrån deltagarnas eget engagemang. De inbjuds att vara aktiva i processen och använda sina egna kunskaper och erfarenheter. Vi arbetar i en lärprocess med individuell och gemensam reflektion och arbete i mindre och större grupper. Vi tar hänsyn till att vi har olika lärstilar – vi tar till oss information och kunskap på olika sätt. Hela människan bjuds in i processen genom tillämpningen av en rad grundläggande tekniker med hjälp av en metod som heter Whole Person Process Facilitation – WPPF – hopplöst att översätta till svenska men som betyder just – att hela människan får möjlighet att komma fram i ett möte/utbildning som faciliteras med hjälp av WPPF. Metoden har utvecklats som ett komplement till Open Space-metoden och bygger på samma grundfilosofi.