Du ser nu mobilversionen av hemsidan. För full information besök sidan på en dator.

Möten…

Ja, jag har kommit fram till att mycket av EPS Human Invest’s verksamhet handlar om att skapa möten – eller närmare bestämt mötesplatser där människor kan mötas och ha goda samtal, utvecklas och skapa magi!

 

EPS Human Invest AB är ett nätverksbaserat konsultföretag som startades av Eva P Svensson år 2000.  Samtliga konsulter har lång arbets-,och livserfarenhet från olika typer av verksamheter och branscher.  Tillsammans har vi en bred och djup erfarenhet – både som konsulter och med egen arbetslivserfarenhet i ledande ställning från olika branscher. Vår gemensamma värdegrund är vår syn på och djupa intresse för människor och vad vi gemensamt kan åstadkomma. Genom åren har vi erhållit en såväl djup som bred psykologisk kompetens, erfarenhet och förståelse för de utmaningar och den vardag som man möter i organisationer idag. Vi är organisationskonsulter som tillsammans och var för sig har genomfört en rad olika utvecklingsprogram inom både offentlig-, och privat sektor.

 

IMG_0145

Internationell organisation

Genom mitt delägarskap i Genuine Contact™ har jag även kollegor runt om i världen. Vi träffas kontinuerligt online för att utbyta erfarenheter, coacha och dela erfarenheter men även ”irl” när det fungerar genom bl a mentorcirklar och Open Space arrangemang. Ett annat värdefullt forum för kunskapsutbyte och påfyllnad är det internationella open space communityn.  Här finns bl a en maillista där det alltid är någon som är vaken runt om i världen för att svara på spörsmål eller som är villig att tänka tillsammans. En verklig guldgruva som aldrig verkar sina!

 

 Att vara myndig på jobbet

Namnet EPS Human Invest kom till mig helt naturligt utifrån min bakgrund inom Human Resource och en grundläggande tro på människan och en envishet att kalla utvecklingsprogram etc för investering och inte en kostnad. Den dagen som personalutvecklingsinsatser får räknas som investering och inte en kostnad – den dagen vill jag uppleva!

Min bas är tron på människan i organisationen och vetskapen om att vi är för dåliga på att använda den potential som finns. I början av min karriär inom HR som Personalchef på Gothia Tobak (nuv Swedish Match) arbetade vi med ett stort förändringsprojekt som kom att omfatta hela företaget. När vi var en bit på väg i arbetet utbrast en av medarbetarna ”Nu är jag myndig på jobbet oxå”! Det är nog det som har drivit mig sedan dess – att vara medskapare till att vi kan ta tillvara all den kunskap, vilja och motivation som finns.