Du ser nu mobilversionen av hemsidan. För full information besök sidan på en dator.

Du ser nu mobilversionen av hemsidan. För full information besök sidan på en dator.

Är det olika typer av ledarskap  – att leda på distans eller att leda nära?

Idag är det mer regel än undantag att leda på distans. Oavsett om en medarbetare sitter i Kina, USA, Göteborg eller Arvika så är det ett avstånd. Ibland även med tid och kultur som extra flavour. Vi har metoder för att bl a genomföra goda möten på distans via en speciell mötesteknik men det räcker inte med tekniken. 

Utmaningen för dig som ledare är densamma som om ni satt nära varandra – att skapa ett team som trivs och fungerar… – men för dig som leder på distans blir det med tillägget – ….i den virtuella världen. Att skapa tillit, en öppen kommunikation och bra dialog trots att teamet sällan eller aldrig träffas, samtidigt som det finns förväntningar och krav på resultat och stordåd!

IMG_2242                                IMG_0367

Att leda på distans kräver än mer än traditionellt ledarskap att skapa medledare, att skapa gemensamma värderingar och mål som styr istället för kontroll och detaljstyrning. Att arbeta på distans ökar behovet av att bli sedd och hörd. Att känna sig delaktig och betydelsefull är viktigt för alla människor men behovet ökar med distansen. En förutsättning för att man skall kunna arbeta bra tillsammans och dra nytta av varandras kompetenser är att man har en öppen och bra kommunikation och dialog. Dessutom bör vi känna till var vi har våra styrkor men även våra förbättringsområden.

Så hur gör man då? Ja det finns naturligtvis inte ett svar  – men ett sätt är att om möjligt – samla alla medarbetare åtminstone en gång per år ”face-to-face” för att arbeta med både resultat, utmaningar men framförallt för att lära känna varandra för att bygga just tilliten. Att veta vilka är drivkrafterna hos var och en, vad man vill bidra med, vad var och en behöver av övriga i teamet, vilka ”varningssignaler” som team medlemmarna bör lyssna på hos var och en – dvs hur hör de att jag inte mår bra/är irriterad etc.

1660390_726968374001648_397634171_n

Även här kan vi ta hjälp av hästarna för att undersöka vad som krävs för att skapa den atmosfär som behövs för att ledarskapet och medarbetarskapet skall matcha varandra oavsett avstånd.

H.A.L.T® är ett utmärkt sätt att använda för att illustrera vad som händer (eller inte) i ledarskapet på distans. Med hjälp av hästen fångar vi upp både vad kommunikation och styrning får för konsekvenser och i en gemensam process kan vi sedan jobba samman vad lösningen skall vara.  Hästen visar med allsköns tydlighet vad som kan hända (eller inte) med en liten aktivitet från chefens sida i nästa led. Utifrån detta utforskar vi vad som krävs för att skapa ett tydligt ledarskap oavsett avstånd.

När vi jobbar med grupputveckling använder vi oss ofta av Medicine Wheel Tool™ som är ett enkelt verktyg för att skapa samsyn på ”Vad är syftet” med vår grupp/avdelning/arbetsuppgift, vilket ledarskap behöver vi för att föra det syftet framåt, vad är vår vision och mål för arbetet, vilka är berörda, vilka är våra intressenter och hur skall vi gå tillväga för att nå målen. Genom att skapa samsyn kring dessa frågor tidigt i ett projekt eller en arbetsgrupp möjliggörs att implementering/genomförandet går snabbare och mindre tid behöver läggas på att ifrågasätta hur saker och ting sker.

Att arbeta aktivt med olika mötesformer på distans

Jag måste erkänna att jag inte är världens bästa ”distansmötesdeltagare” – men jag lär mig! Jag har svårt att hålla koncentrationen på mötet och inte göra andra saker samtidigt… Jag är delägare i en internationell konsultorganisation – Genuine Contact – och vi har kontinuerliga möten som av naturliga skäl oftast sker framför dataskärmen eftersom vi är spridda runt hela världen, vilket innebär att jag får tillfälle att träna. För en del personer är det inga problem att mötas på det här sättet – andra har samma problem som jag. Men det går att träna upp sig även här.

IMG_1688

Vi började med ett program som heter Blackboard för väldigt många år sedan och sedan dess har det kommit en mängd andra program med bättre funktioner. Det är inte programmet som är det viktigaste utan hur man leder mötet. Oavsett om det är ett möte via telefon, video eller dator så kommer här några tips:

  • Inled med att be alla rita en cirkel på ett papper (eller förbered på whiteboarden på datorn) och sen placera ut alla runt cirkeln så ”ser” man var alla ”sitter”.
  • Om ni jobbar via datorn  klipp in bilder som att ni ”ser” vilka som är där.
  • Gå en runda runt för att ”checka-in” så att alla får säga något om läget just nu och allas röster kommer in i ”rummet”.
  • Använd en talking stick, eller ett talarobjekt så att man får ta den/säga ”mick” eller motsvarande för att prata – på så sätt undviker ni att man pratar i mun på varandra.
  • Om ni är flera personer som sitter på samma ort och ställe och andra sitter utspridda – då behöver även ni som sitter på samma plats befinna er i separata rum – annars rubbas balansen i gruppen.