Du ser nu mobilversionen av hemsidan. För full information besök sidan på en dator.

Led så att andra kan leda – en ledare värd att följa – paradox eller?

Inte en paradox men visst behöver vi ett nytt sätt att leda. Ett sätt som lockar fram ledarskapet eller medledarskapet hos andra. Dagens ledare är alltför ofta fast i alla system och procedurer som skall genomföras att det inte finns tid för just att leda, dessutom är det ett faktum att vi lever i en föränderlig värld och vi behöver skapa kapacitet för att växa och trivas i konstant förändring. Det är en uppgift för ledarskapet!

Då behöver ledarna vara trygga i sig själva, sin roll och sitt ledarskap. Då behöver vi kunna ”omfamna” kaos som en förutsättning för att skapa nya lösningar och ny ordning för utveckling och växt. Vi behöver skapa en kultur för ledarskap. Det är ledarna som möjliggör för medarbetarna att kunna hantera sin vardag, att se hur vars och ens uppgift och roll passar in och påverkar helheten så att alla drar gemensamt mot uppsatta mål.

Valet av ett medvetet och autentiskt ledarskap kräver insikt om sig själv som person och ledare. Förmågan att ta fram det bästa hos sina medarbetare och hjälpa dem att tro på sig själva, har stor betydelse för att skapa ett välmående företag. För att kunna leda andra måste man kunna leda sig själv…

Ledarskapsutveckling för dig i Kungsbacka, Mölndal, Mölnlycke, Partille och Hisingen med omnejd

Vill du bli bättre på ledarskap? För dig i Kungsbacka, Mölndal, Mölnlycke, Partille och Hisingen som vill lära dig med om ledarskapsutveckling passar våra utbildningar perfekt. Ledarskapsutveckling är viktigt för att du ska kunna leda på ett bra sätt, för att du ska kunna utvecklas som ledare. Du kan ta del av vår utbildning på några olika sätt, läs mer om det här nedan.

Öppen utbildning

Nu har vi möjlighet att erbjuda dig den (förmodligen) mest konkreta och effektiva upplevelsebaserade utbildning du varit på där du kan omsätta dina erfarenheter i direkt dagligt arbete. I det här programmet använder vi hästarna som coacher och lärare och de ger dig omedelbar, oförfalskad feedback som möjliggör tydliga aha-upplevelser. Läs mer här: Workshop Ledarutbildning

Företagsanpassade ledarutvecklingsprogram

Vi skräddarsyr program för just ert företag eller organisation. Våra uppdrag utgår alltid från företagets behov och mål. Genom en nulägesanalys säkerställer vi att vi designar ett program som leder mot uppsatta mål för ledarskapsutvecklingen. Vi kombinerar med förkärlek aktiviteter i grupper med enskild coaching eller ledarstöd. I grupp kan vi utveckla gemensamma förhållningssätt och tankar men det finns också behov av enskild reflektion i ett ledarstöd. Vi vet att när vi kombinerar dessa två aktiviteter att det skapar resultat. Här nedan följer några exempel på aktiviteter som vi kan erbjuda.

 

Är du en ledare värd att följa?

En ledare skall både vara värd att följa och skapa utrymme för medarbetarna att ta eget ledarskap.
Medvetna ledare är äkta, i kontakt med alla delar av sig själva, kongruenta, i linje med sina värderingar och de kan använda sina förmågor för att navigera i en starkt föränderlig värld. Egenskaper som utvecklats i och med att ledarskapet verkar från en medveten och djupare nivå. En nivå där man har tillgång till sina inre resurser.

 

1794608_10152032174018848_1648310947_n

Medvetet & Autentiskt Ledarskap – en unik metod för ledarutveckling!

Du i Kungsbacka, Mölndal, Mölnlycke, Partille och Hisingen är redan en ledare som skapar resultat men du känner att det finns något mer… Det är något som saknas och som skulle frigöra den potential som finns inom dig och i dina medarbetare. Genom att utveckla ditt medvetna och autentiska ledarskap kan du komma närmare till ”the best leader you can be.” I denna upplevelsebaserade workshop får du under fem sammanhängande dagar möjligheter att möta nivåer inom dig där du får syn på dina inneboende kvalitéer som ledare. Vi hjälper dig att se hur du kan utveckla din äkthet, styrka och flexibilitet i ditt ledarskap för att kunna vara en tydlig, empowering och inspirerande ledare, dvs. ”the best leader you can be”. I Medvetet och Autentiskt Ledarskap kombinerar vi två kraftfulla metoder – H.A.L.T ® och Psykosyntes.

 

10934076_10152763496877535_6648326507949539325_n

 

Personligt Ledarstöd (PLS)

Personligt ledarstöd eller coaching innebär att vi utifrån den enskilda deltagarens aktuella situation genomför ett antal personliga träffar för att bistå denne i processen att finna effektiva vägar att utöva sitt ledarskap och utveckla sitt ansvarsområde mot uppsatta mål och inriktning. Personligt Ledarstöd kan användas i kombination med annat utvecklingsprogram eller som enskild aktivitet för att stödja personer i sin utveckling.

Målet med det personliga ledarstödet är att deltagaren genom samtalen bättre skall förstå och ta ställning till konsekvenserna av det egna sättet att leda genom att;

 

  • Vidga perspektivet på sig själv, sin omvärld, sina roller och verksamheten som helhet – utveckla det personliga bidraget för ledningsgruppens framgång.
  • Stärka sin självkänsla och omdömesförmåga .
  • Öka sin förmåga att se alternativa möjligheter och därigenom tillägna sig ett mer situationsanpassat beteende i sin ledarroll.

 

Det Personliga Ledarstödet säkerställer att deltagarna får en insikt och kunskap om sina drivkrafter och sitt personliga ledarskap. Detta innebär samtidigt att vi säkerställer att deltagarna kan omvandla sina kunskaper i dagligt direkt ledarskap och arbete. Ibland inleder vi PLS med ett trepartssamtal där chefen och medarbetarna tillsammans delger sina förväntningar på resultat och avslutar programmet med ett samtal mellan samma personer för att stämma av resultatet. Vårt sätt att arbeta erbjuder och visar på möjlighet till djup reflektion ~ det är alltid varje individ som väljer hur långt den är beredd att gå i sin egen personliga utveckling.

 

FARAX 360 GRADER

Faraxanalysen är en en s.k 360 analys och är mycket tydlig. Här mäter vi tre viktiga kompetensområden för ett gott ledarskap; Relation, Struktur och Förändring. Vi mäter både det faktiska beteendet och det önskade beteendet. När den egna uppfattningen jämförs med överordnads, kollegors och medarbetares syn ges möjlighet till öka självinsikt och medvetenhet kring den egna ledarrollen. I en serie samtal går vi tillsammans igenom materialet och skapar ett personligt handlingsprogram. Med Farax får ledaren en chans att utveckla sitt personliga ledarskap i dialog med sin omgivning utan att pressas in i en mall.  Läs mer om farax här. En 360 analys kan genomföras både som en del i ett ledarutvecklingsprogram eller som ett fristående ingångsvärde i ett Personligt Ledarstöd