Du ser nu mobilversionen av hemsidan. För full information besök sidan på en dator.

Vill du skapa en långsiktig välmående och hälsosam organisation och företag?

Ja då skall du läsa vidare. Alla (?) åtminstone väldigt många tecken visar på att det är dags för nästa paradigm – ett nytt ledarskapsparadigm som innebär att leda så att alla kan leda. Att vara en ledare värd att följa innebär också att skapa förutsättningar som att flera kan leda – skapa ett medledarskap. Med hjälp av tankarna och utbildningsmodulerna i Genuine Contact™Program kan du erhålla just detta.

Jag är co-owner och Trainer i ett internationellt nätverk och program som syftar till att skapa långsiktigt välmående och hälsosamma organisationer och företag. Metoderna som vi använder skapar en kultur och arbetssätt som gynnar samarbete och samverkan , ger energi och lyfter fram potentialen hos medarbetarna.
I programmet ingår fyra grundläggande delar och fem utbildningar.

 

     shapeimage_7

Grund 1:

Vägen till hälsa och balans i organisationer. Tid 0,5 dagar

Grund 2:

Att bygga organisatorisk hälsa – diagnos och förnyelse. Tid 2 dagar

Grund 3:

Individuell hälsa och balans för ledare. Tid 4 dagar

Grund 4:

Holistisk ledarutveckling. Tid 4 dagar

 

 

Modul 1:

Open Space metoden Lär dig grunderna och tankarna bakom Open Space, hur vi arbetar med förberedelse/planeringsmöte, olika sätt att planera ett Open Space möte/konferens och hur vi arbetar med avstämning och uppföljningsmöten. En interaktiv utbildning där du får både uppleva ett Open Space möte och ges tillfälle att leda ett Open Space. Tid 3 dagar.

Modul 2:

WPPF – Whole Person Process Facilitation Lär dig beståndsdelarna för att planera möten och konferenser med hjälp av WPPF. När vi arbetar med WPPF skapas förutsättningar för effektiva och resultatinriktade möten där all samlad kunskap tas tillvara på bästa sätt. Hela människan bjuds in i processen genom tillämpningen av en rad grundläggande tekniker. Metoden har utvecklats som ett komplement till Open Space-metoden och bygger på samma grundfilosofi. Tid 3 dagar

Modul 3:

CCCR – Cross Cultural Conflict Resolution eller Tvärkulturell konfliktlösning
Lär dig enkla och effektiva metoder för att arbeta med människor i konflikt-situationer. Utbildningen ger dig en modell för konfliktlösning i grupper som är baserad på universella tvärkulturella erfarenheter av konfliktlösning. Tid 2 dagar.

Modul 4:

Genuine Contact Organisation Lär dig hur du genom att använda våra synsätt, metoder och värderingar kan skapa ett arbetssätt som skapar en välmående och livsbejakande organisation som kan navigera i förändring. Kräver förkunskaper i Open Space motsvarande modul 1. Tid 4 dagar.

Modul 5:

Train the Trainer – den sista modulen som innebär att du efter att ha genomgått denna själv kan utbilda och att du också automatiskt blir co-creator i Genuine Contact Program. Tid 7 dagar.

 

Du kan antingen gå öppna utbildningar – hela eller delar av programmet för mig eller mina kollegor eller så designar vi tillsammans en unik process som passar just din organisation. Medan vi leder processen, lär sig medarbetarna metoder och verktyg så att de finns kvar när vi lämnar. Vi har inga fasta kursdatum utan vi ger modulerna löpande efter intresse så vill du veta mer – hör av dig till oss här.

HPIM3906               HPIM3905

Vår värdegrund

Vi delar ett förhållningssätt som innebär att vi tror att:

 

  • Alla människor är värdefulla, likaså den energi (klimat, kultur) som håller ihop en verksamhet och påverkar dess hälsa och balans.
  • Varje organisation har en inneboende visdom om den egna verksamhetens livskraft, miljö, hälsa, och de framtida resultat den vill åstadkomma.
  • Gör det enkelt! Enkla, flexibla modeller och processer gör det möjligt att hantera komplexa situationer. Hållbar förändring kommer inifrån, och ska inte bäras av externa krafter.
  • Förändring är ett konstant tillstånd, som bland annat innebär svåra beslut, hantering av besvikelser och konflikter. Ledare i organisationer med hälsa och balans arbetar med förändringar, inte mot, och använder energin hos medarbetarna och i organisationen för att utvecklas.