Du ser nu mobilversionen av hemsidan. För full information besök sidan på en dator.

Om EPS Human Invest

EPS Human Invest AB arbetar som organisationskonsulter med fokus på att utveckla ledarskap och medarbetarskap inom näringsliv och offentliga organisationer. Våra uppdrag är såväl nationella som internationella. Vi arbetar för att skapa långsiktigt välmående och livsbejakande företag och organisationer. Vår roll är att utveckla organisationen och dess medarbetares egen förmåga att hantera sina mål och sitt eget lärande.

EPS Human Invest stödjer människor, företag och organisationer i deras arbete att forma sin framtid. Vi vet att det är ur mångfalden och dialogen som den riktiga viljan och de gemensamma idéerna om morgondagen och framtiden formas.

Vi skapar mötesplatser där dessa dialoger kan föras i ett öppet och välkomnande klimat. När människor bjuds in att med respekt och ödmjukhet vara delskapare sker ett verkligt medarbetarskap som skapar resultat. Ledarskap handlar idag om att både vara värd att följa och att skapa förutsättningar så att andra kan leda.

 

IMG_1715

Go slow to go fast

Ovanstående är något som vi tror på, det kan tyckas motsägelsefullt men vår absoluta uppfattning är att om vi skapar möjligheter för att så många som möjligt kan få vara med i förändringsprocesser på olika sätt så sker själva implementeringen av förändringen snabbare än om det bara är ett fåtal involverade. Vi vet att det är genom tydlighet, samverkan och delaktighet som det skapas varaktiga resultat. Att ledarskap är att visa vägen men inte nödvändigtvis göra själv – verksamhetsutveckling genom människor. Att vara ledare handlar om att leda sig själv, att leda andra och att leda verksamhet.

Vår unika kompetens är att;

  • Designa och stödja förändringsprocesser såväl på individ som på grupp-, och verksamhetsnivå, som ger effekt och skapar bestående värden.
  • Få människor att växa utifrån sin egen kraft.
  • Tydliggöra och undanröja hinder för utveckling.

 

Vårt arbets-,och förhållningssätt innebär att;

  • Vi sätter fokus på individen i sitt sammanhang så att han/hon ser sin roll och därmed kan ta sitt ansvar.
  • Vi agerar container för processen – skapar ett tillåtande arbetsutrymme och väver samman.
  • Vi kombinerar på ett dynamiskt sätt struktur och process.